RODO

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUPUS Marta Wilczura Runiewicz
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@lupus.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUPUS Marta WIlczura-Runiewicz
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@lupus.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, określenia osób uprawnionych do reprezentacji oraz kontaktu związanego z realizacja umowy oraz na podstawie Art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z realizacją umowy.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
  • Podmioty uczestniczące w realizacji umowy
  • Biuro rachunkowe
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora lub do dnia wniesienia sprzeciwu
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUPUS Marta Wilczura Runiewicz,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@lupus.org.pl.pl
 3. celem przetwarzania jest:
  • zatrudnianie, zapewnienie bezpieczeństwa pracy i mienia poprzez monitoring wizyjny/monitoring systemów informatycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 222 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r
  • zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych / publikacja wizerunku na stronach www – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jako zgody
  • kontrola dostępu, kształcenie, organizacja wyjazdów służbowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • Medycyna pracy
  • Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
  • Komercyjna opieka medyczna
  • Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)
  • Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)
  • Zewnętrzne usługi ochrony mienia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat/10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn analitycznych, statystycznych oraz do momentu odwołania zgody
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne