Stawiamy kropkę w Twoich sprawach

Jeśli nie ma rozwiązania to je stworzymy

Najważniejsza jest dla Nas skuteczność

O kancelarii

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy, którzy od ponad 10 lat wspierają biznes w ramach szeroko pojętych działań windykacyjnych. Wspieramy wierzycieli w pełnym procesie odzyskiwania należności tj. od monitoringu płatności poprzez czynności windykacji zdalnej
i terenowej aż po działania sądowe i komornicze. Realizujemy działania windykacyjne dla podmiotów krajowych i zagranicznych odzyskując należności od dłużników w całej Unii Europejskiej a niekiedy spoza jej granic.

Naszą pracę opieramy o zasady poszanowania prawa i etycznego podejścia do dłużnika. Według nas tylko taka postawa pozwala profesjonalnie realizować zadania w obszarze odzyskiwania należności oraz spełniać oczekiwania współczesnego rynku tj. skutecznej windykacji przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji z klientem.

ZAKRES USŁUG

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna

 • Szybka i wysoka docieralność do dłużnika
 • Możliwość przerobienia dużego wolumenu spraw w krótkim czasie
 • Możliwość precyzyjnego zarządzania dużymi wolumenami spraw
 • Możliwość precyzyjnych wysyłek masowych listów, e-maili i smsów
 • Automatyczna weryfikacja aktualności danych teleadresowych
Windykacja terenowa i leasingowa

Windykacja terenowa i leasingowa

 • Sieć windykatorów terenowych na terenie całego kraju umożliwiająca podejmowanie szybkich działań
 • Wykonywanie wywiadów środowiskowych, przejmowanie, zabezpieczenia i transport mienia (przedmioty leasingu)
 • Wykonywanie inspekcji przedmiotów należących do wierzyciela niezależnie od ich rodzaju
 • Usługi detektywistyczne wspierające efektywność działań windykacyjnych
 • Współpraca z organami ścigania
Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

 • Zespół doświadczonych prawników i radców prawnych
 • Umiejętne zastosowanie nowych przepisów i technologii w celu przyspieszenia procesu i obniżenia jego kosztów
 • Nacisk na zabezpieczenie roszczeń na etapie postępowania sądowego
Windykacja egzekucyjna

Windykacja egzekucyjna

 • Aktywne wspieranie egzekucji komorniczej poprzez stały kontakt z komornikami i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych
 • Nadzorowanie terminowości wpłat
 • Wspomaganie pracy komornika poprzez aktywne pozyskiwanie informacji o dłużniku i przekazywanie ich komornikowi

Formularz kontaktowy